เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

RBRU MOOC

Life Long Learning

News

Lastest Courses

การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC
การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
การประเมิน Carbon (Less) Carbon Footprint
0
Courses
0
Students
0
Certificate Recipients

Our Most Popular Courses

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
ภาษาจีนพาเพลิน
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน

Certificate

มีเกียรติบัตรให้

Free

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Expert

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรียนได้เลือกได้

หลักสูตรมีความหลากหลาย

มีเนื้อหาหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกสรรค์ จะเจาะจงเฉพาะตามความต้องการหรือตามความสนใจได้

ใครก็เรียนได้

เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top