การสร้างเกมด้วย Wordwall

การสร้างเกมด้วย Wordwall

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

Wordwall เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเกมการศึกษาออนไลน์ ให้คุณครูได้เข้าไปสร้างเกมแล้วให้นักเรียนได้ลองเข้าไปใช้งาน

– สามารถสร้างเป็นเกมออนไลน์ หรือพิมพ์เป็นใบงาน

– กำหนดรายละเอียดในแต่ละเกมได้ เช่น การจับเวลา การแสดงคำตอบ การแสดงตารางอันดับ

– สร้างได้ง่ายจาก Template เช่น แบบทดสอบ จับคู่ เรียงลำดับ อักษรไขว้

– สามารถสลับ Template ได้ เช่น เกมจับคู่ สามารถเปลี่ยนเป็นเกมอักษรไขว้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่

– ส่งให้ผู้เรียนเข้าเล่นได้ง่ายโดยการส่งเป็นลิงค์ และติดตามการเข้าเล่นของผู้เรียนได้เพียงแค่ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อหมายเหตุ ใน Free Version สามารถสร้างได้ 5 เกม หรือสมัคร package “มาตรฐาน” 120บาท/เดือน จะสร้างได้ไม่จำกัดค่ะตัวอย่างเกมสนุกๆจาก Wordwall

– ผลคูณปริศนา (เกมตอบคำถาม)

– กายวิภาคกบ (ลากและวาง)

– Number and Classroom objects (จับคู่)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Wordwall เบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูพีรญา สุขขีวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

Scroll to Top