เกี่ยวกับรายวิชา

Wordwall เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเกมการศึกษาออนไลน์ ให้คุณครูได้เข้าไปสร้างเกมแล้วให้นักเรียนได้ลองเข้าไปใช้งาน
 
– สามารถสร้างเป็นเกมออนไลน์ หรือพิมพ์เป็นใบงาน
– กำหนดรายละเอียดในแต่ละเกมได้ เช่น การจับเวลา การแสดงคำตอบ การแสดงตารางอันดับ
– สร้างได้ง่ายจาก Template เช่น แบบทดสอบ จับคู่ เรียงลำดับ อักษรไขว้
– สามารถสลับ Template ได้ เช่น เกมจับคู่ สามารถเปลี่ยนเป็นเกมอักษรไขว้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่
– ส่งให้ผู้เรียนเข้าเล่นได้ง่ายโดยการส่งเป็นลิงค์ และติดตามการเข้าเล่นของผู้เรียนได้เพียงแค่ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อหมายเหตุ ใน Free Version สามารถสร้างได้ 5 เกม หรือสมัคร package “มาตรฐาน” 120บาท/เดือน จะสร้างได้ไม่จำกัดค่ะตัวอย่างเกมสนุกๆจาก Wordwall
– ผลคูณปริศนา (เกมตอบคำถาม)
– กายวิภาคกบ (ลากและวาง)
– Number and Classroom objects (จับคู่)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Wordwall เบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูพีรญา สุขขีวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top