การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

Quizizz: Quiz Games for Learning เป็นเกมการศึกษาที่ให้นักเรียนทุกวัยเรียนรู้จากบ้านในวิธีที่สนุกและบันเทิง ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เยี่ยมสำหรับช่วยเด็ก ๆ หลานสาวและหลานชาย หรือเหลน เปิดโลกทัศน์ของพวกเขาในหลาย ๆ เรื่อง พวกเขาจะหลงรักแอปนี้ที่สามารถท้าเพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมห้องได้

ในเมนูหลักของเกม คุณจะมีตัวเลือกของหัวข้อให้เลือกเยอะมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาในโรงเรียน เรียกดูผ่านตัวเลือกที่เยอะมาก ๆ และแสดงความรู้ของคุณด้วยการตอบคำถาม ใน Quizizz: Quiz Games for Learning คุณไม่ได้แค่ทดสอบความรู้ของคุณในหัวข้อหนึ่งเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปกับเกมที่เรียบง่ายนี้ด้วย

เมื่อถึงเวลาเพลิดเพลินกับเกมดี ๆ จากตัวเลือกที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกว่าจะเล่นคนเดียวหรือทดสอบความรู้ของคุณด้วยการท้าเพื่อน ๆ ใน Challenge Mode คุณสามารถเพลิดเพลินกับการท้าที่รวดเร็วที่คุณต้องเอาชนะคู่แข่งของคุณด้วยการตอบคำถามที่ถูกต้องให้ได้จำนวนมากกว่า

คำถามต่าง ๆ ในเกมนี้จะแสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอและอาจอยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือหรือรูปภาพก็ได้ ด้านล่างจะเป็นคำตอบ 4 คำตอบที่คุณต้องเลือกมา 1 อัน ตอบให้ถูกและทำคะแนนให้ได้สูงสุดเพื่อจะได้ไต่อันดับโลกขึ้นไปใน Quizizz: Games for Learning

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Quizizz เบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูพีรญา สุขขีวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

Scroll to Top