เกี่ยวกับรายวิชา

ไมโครซอฟท์ ทีมส์ (อังกฤษ: Microsoft Teams) เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจจำกัดสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูลไมโครซอฟท์ 365 ที่มีบริการทั้งการสนทนาหรือประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ และแอปพลิเคชันเสริม ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับซอฟต์แวร์อื่นๆ อย่างเช่นซูมกับกูเกิล มีต ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการประชุมหลายแห่งจะต้องจัดในโลกเสมือน ปัจจุบัน ค.ศ. 2021 มีผู้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีมส์ ประมาณ 145 ล้านคน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูพีรญา สุขขีวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top