เกี่ยวกับรายวิชา

เต้า ต้อง ตรวจ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ตอนที่ 1 : มะเร็งเต้านม เรื่องของผู้หญิงทุกคน
ตอนที่ 2 : สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านม
ตอนที่ 3 : อาการของมะเร็งเต้านม
ตอนที่ 4 : ระยะของมะเร็งเต้านม
ตอนที่ 5 : การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
ตอนที่ 6 : การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ตอนที่ 7 : บทสรุป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

Instituteศูนย์ถันยรักษ์
LevelBeginner
TypeOnline Course
LanguageThai
Length1 hour
CertificateOfficial and Verified

ผู้สอน

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Scroll to Top