หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC

go to course เกี่ยวกับรายวิชา “ยุคดิจิทัล” การใช้เทคโนโ […]

การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC Read More »

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7

go to course เกี่ยวกับรายวิชา การเขียนบรรณานุกรม เป็นรู

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7 Read More »

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

go to course เกี่ยวกับรายวิชา เทคนิคและวิธีการสร้างห้อง

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

Scroll to Top