Categories
Course Online หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom)

เกี่ยวกับรายวิชา

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ จะมาสร้างแรงบันดาลใจและพาทุกท่านได้รู้จัก หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รวมถึงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom
 3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Hyflex Classroom
 4. ผู้เรียนสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom
 5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมง 40 นาที
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 How To Passผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Categories
Course Online หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น

การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

Google Meet สามารถติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และสังสรรค์กันจากที่ไหนก็ได้อย่างปลอดภัย สร้างและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงที่รองรับกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คนได้อย่างปลอดภัย

• ใช้งาน Meet ได้อย่างปลอดภัย – การประชุมทางวิดีโอได้รับการเข้ารหัสขณะรับส่งข้อมูล และอาร์เรย์ของมาตรการความปลอดภัยของเราจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกันที่มากขึ้น

• จัดการประชุมขนาดใหญ่ขึ้น – เชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 250 คนไม่ว่าจะอยู่ทีมเดียวกันหรืออยู่ภายนอกองค์กรของคุณ

• มีส่วนร่วมในการประชุม – มีส่วนร่วมโดยไม่ขัดจังหวะการประชุม ผ่านการถามและตอบ แบบสำรวจ และฟีเจอร์ยกมือ

• เข้าถึงได้ง่ายจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง – แชร์ลิงก์และเชิญสมาชิกทีมให้เข้าร่วมการสนทนาได้ด้วยเพียงคลิกเดียวจากเว็บเบราว์เซอร์หรือแอป Google Meet บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

• แชร์หน้าจอของคุณ – นำเสนอเอกสาร สไลด์​ และอื่นๆ อีกมากมายในระหว่างการประชุม

• ไม่พลาดทุกข้อมูล – ด้วยคำบรรยายวิดีโอสดแบบเรียลไทม์ โดยเทคโนโลยีการแปลงคำพูดเป็นข้อความจาก Google

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Google Meet เบื้องต้น
 2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นายนพเดช อยู่พร้อม

Categories
Course Online หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

การใช้งาน Google Form เบื้องต้น

การใช้งาน Google Form เบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

Google Form เป็นบริการจากบริษัท Google ที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น

 • การวางแผนการจัดงานต่าง ๆ
 • การสำรวจความพึงพอใจหรือความเห็น
 • การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
 • การทำแบบทดสอบ
 • การลงคะแนนเสียง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Google Form เบื้องต้น
 2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์

Categories
Course Online หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น

การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

Classroom คือบริการฟรีสำหรับสถานศึกษา องค์กรการกุศล และทุกคนที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล Classroom ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนพูดคุยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและกระดาษ อำนวยความสะดวกในการสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน สื่อสาร และจัดระเบียบ

ประโยชน์มากมายจากการใช้ Classroom มีดังนี้
• ตั้งค่าได้ง่าย – ผู้สอนสามารถเพิ่มผู้เรียนได้โดยตรง หรือแชร์รหัสเพื่อให้ผู้เรียนใช้เข้าร่วมก็ได้ การตั้งค่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
• ประหยัดเวลา – ขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายและไม่เปลืองกระดาษนี้จะช่วยให้ผู้สอนสร้าง ตรวจ และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็วจากในแพลตฟอร์มแห่งเดียว
• ปรับปรุงการจัดระเบียบ – ผู้เรียนจะดูงานทั้งหมดได้ในหน้างาน นอกจากนี้ระบบยังจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดของชั้นเรียน (เช่น เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ) ไว้เป็นโฟลเดอร์ต่างๆ ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติอีกด้วย
• เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร – Classroom ช่วยให้ผู้สอนส่งประกาศและเริ่มต้นการสนทนาในชั้นเรียนได้ทันที ผู้เรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลให้กันและกัน หรือตอบคำถามได้ในสตรีม
• ปลอดภัย – Classroom ไม่มีโฆษณาและจะไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของผู้เรียนเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Google Workspace for Education

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น
 2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์