หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

go to course เกี่ยวกับรายวิชา เทคนิคและวิธีการสร้างห้อง …

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom)

go to course เกี่ยวกับรายวิชา ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ ค …

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom) Read More »

Scroll to Top