หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุก
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
การสร้างเกมด้วย Wordwall
การจัดการเรียนแบบ Hyflex Classroom
Scroll to Top