หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz
Digital Literacy
การสร้างเกมด้วย Wordwall