เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

RBRU MOOC

Life Long Learning

News

Lastest Courses

เทคนิคการใช้แอปพลิเคชันกับอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่
การประเมิน Carbon (Less) Carbon Footprint
การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva
การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC
การใช้งาน Google Site Training และการใช้ Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัย
Courses
0
Students
0
Certificate Recipients
0

Our Most Popular Courses

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
การใช้งาน Google Form เบื้องต้น
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น
ภาษาจีนพาเพลิน
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น

Certificate

มีเกียรติบัตรให้

Free

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Expert

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรียนได้เลือกได้

หลักสูตรมีความหลากหลาย

มีเนื้อหาหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกสรรค์ จะเจาะจงเฉพาะตามความต้องการหรือตามความสนใจได้

ใครก็เรียนได้

เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top